Aktiviteter for børn og unge

For alle børn mellem 3-12 år

Fra 12 år og opefter

Fra 0. klasse og opefter

For 7. og 8. klasse

For alle fra 3. klasse og opefter

For alle unge mellem 16-23 år

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075