Mission

Mission blandt børn og unge i Tanzania

New Life Africa International

Bjerres Mission Tanzania

Mirjam og Per Bjerre

Arusha, Tanzania, Afrika

mimse72@hotmail.com

En stemme fra Indonesien

Stella Christtreu

Indonesien

stellachristtreu@gmail.com

Masa Ministries

Atula Masa

atulamasa@gmail.com

+45 22 99 67 01

Transform-360!

Betesda


Kontakt

Torben Madsen

Missionskoordinator

torben.madsen@ias-intl.org


Willy Højgård

Missionskasserer

ymission@betania.dk

51 91 30 58

GAVER KAN BETALES PÅ FØLGENDE MÅDER:

Bankkonto – reg. nr. og konto nr. 9712 0741793075 eller

Giro nr. 1344218 kode 01 – husk at mærke indbetalingen, da kontoen er en fælleskonto

for Betania Kirkecenters Ydremission.

Hver missionær har sit eget MobilePay nummer.

Mission blandt børn og Unge v/Tabitha og Torkil Jensen

Mærkes” MBU” ,

MobilePay 16822

New Life Africa International v/Susanne og Leif Madsen

Mærkes” NLAI”,

MobilePay 22723

IAS Serve v/Dorrit og Torben Madsen

Mærkes ”IAS serve” eller ”Serve”.

MobilePay 59211

Bjerres Mission v/Mirjam og Per Bjerre

Mærkes ”Bjerres Mission”.

MobilePay 18513

En stemme fra Indonesien v/Stella Christtreu

Mærkes ”Ram Plet” eller ”Indonesien”

Mobilepay 142103

Masa Ministries 

Mærk beløb “Masa Ministries”

Mobilepay 121816

Transform-360! 

Mærk beløb “Transform-360!”

Mobilepay 38588


Hjælper det noget at give?

Denne opgørelse er lavet i 2018 på baggrund af ca. tal fra missionærerne.

2.158

fattige børn i Kenya, Tanzania og Israel får daglig skolegang, mad og uddannelse

5.614

børn og unge har igennem årene færdiggjort skolegang og/eller uddannelse på vore skoler.

200

fattige børn bor på vore oprettede børnehjem

4

klinikker for syge er startet i Tanzania og Kenya.

10

børnehjem er startet i Kenya, Uganda, Tanzania, Israel

490

kirker er i alt blevet bygget i Tanzania, Kenya og Malawi

TONSVIS

af nødhjælp er kørt ud til masai landsbyer i TZ

Derudover har vor nødhjælpshal her i Blåhøj sendt mange containere ud og udstyret afrikanere med Hospitalsudstyr, computere, tavler, skoleborde, stole, tøj, sko m.m.


Økonomisk udvikling

Herunder ses den økonomiske udvikling af indtægter/omsætningen over 40 år i Betania Kirkecenters Ydremission.

1980

kr. 193.000

1990

kr. 1.980.000

2000

kr. 4.500.000

2010

kr. 7.900.000

2020

kr. 12.300.000

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075