Vision

Betania KirkeCenter ønsker at være et inkluderende fællesskab, som ønsker at formidle troen på Jesus. Vi vil tjene Jesus og være hans efterfølgere. Alt dette gør vi for at tilbede Ham.

Bygger på Matthæus evangeliet 22,34-40 og 28,18-20.

VÆRDIER

Vi ser et fællesskab der:

• Er inkluderende for alle generationer.

• Viser omsorg for hinanden.

• Hvor der er godt at være.

Vi ser en formidling af troen:

• Der bygger på Guds ord, Bibelen, kærlighed og nåde.

• Der er ægte og troværdig med respekt for det enkelte menneske.

Vi ser tjenester:

• Hvor den enkelte bruger og udvikler deres gudgivne potentiale, til at opbygge hinanden og fremmer Guds rige.

• Der alle er lige betydningsfulde.

• Der bygger på Integritet, Trofasthed og Kærlighed.

Vi ser efterfølgere af Jesus:

• Der handler på de visioner og nådegaver som Gud giver dem.

• Der er grundfæstede i troen på Guds ord.

• Der er forbilleder og inspirerer andre til at blive efterfølgere af Jesus.

Vi ser en tilbedelse med:

• Frihed til forskellige kreative udtryksformer.

• Fokus rettet mod Jesus.

• Tid og plads til Helligåndens virke.