Betania KirkeCenters økonomi

Betania KirkeCenter er som frikirke en økonomisk selvstændig organisation.

Som fællesskab er vi stolte af at være selvfinansieret, fordi alle gennem deres bidrag har del i kirken. Ved at støtte kirken økonomisk er vi med til at gøre vores vision og arbejde til virkelighed.

Alle gaver som kirken modtager, både enkeltbidrag og faste bidrag, er givet frivilligt. Vi opfordrer alle til at give med glæde og uden tvang. At give er en naturlig del af en kristen livsstil, og det er først og fremmest en ydmyg handling. Derfor er alle gaver anonyme, sådan at andre ikke ved, hvor meget hver enkelt giver.

Der er intet krav om at skulle give for at være en del af kirken. Men vi håber at du vil være med til at bidrage, hvis du ser Betania KirkeCenter som dit åndelige hjem.

Der er heldigvis flere måder du kan give en gave på

– Kontant – til gudstjenesten

– MobilePay – på nummeret 99328

– Bankkonto – regnr. 9559 kontonr. 5650153806

Noter altid gerne hvad beløbet er til.

DER ER TO GAVETYPER,SOM KAN GIVE SKATTEFRADRAG:

Gaver (§8A) – Giv frit, dog op til en vis grænse:

Hvis man benytter §8a-reglen, kan man maksimalt få 18.300 kr. (2024) i skattefradrag. Beløb derudover vil ikke være fradragsberettiget – men man kan naturligvis give nøjagtig, det man ønsker.

Forpligtelseserklæring (§12, stk. 3):

Gennem §12 stk. 3 har du mulighed for at få fradrag for større bidrag udover §8a-reglen. For at opnå fradrag skal man dog tegne en forpligtelseserklæring, som er en bindende giveraftale over 10 år. Man kan enten give et fast beløb eller en procentdel af sin indkomst. Fradraget er dog begrænset til max. 15 % af din personlige indkomst med tillæg af din positive nettokapitalindkomst.

ØNSKER DU SKATTEFRADRAG FOR GAVEN?

Gaver til Betania KirkeCenter er fradragsberettigede. Vi indberetter dine gaver til SKAT, som automatisk vil påføre beløbet på din årsopgørelse. Det eneste du skal huske, er at opgive dit cpr-nummer til kirkens administrator. Skatteværdien af fradraget svarer til ca. 32,4 % af det donerede beløb.

Arv

Opret GRATIS testamente, der betænker Betania Kirkecenter.

Betania Kirkecenter har indgået et samarbejde med Dokument24. Samarbejdet gør det muligt at oprette testamenter gratis, når Betania Kirkecenter er betænkt i testamentet. Når du opretter testamentet, kan

du selv bestemme fordelingen af din arv. Du vælger dermed, hvor meget du tiltænker dine arvinger, og hvor meget du ønsker at tiltænke os. Du vælger også selv, om din arv skal øremærkes til et bestemt projekt eller formål. Du kan starte oprettelsen af dit testamente her.

Vi betaler ikke arveafgift, så arven går ubeskåret til Betania Kirkecenter.

ÅRSREGNSKAB

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075