Medlemskab 

HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM?

Alle der har en personlig tro på Jesus, og kan tilslutte sig kirkens vision, værdier og trosgrundlag kan blive medlem i Betania KirkeCenter.

DÅB?

Formålet med dåben er, at markere en omvendelse i sit liv og bekræfte et tilhørsforhold til Gud.

Dåb og tro på Jesus Kristus hører uløseligt sammen. Jesus bød sine disciple, at de skulle døbe alle, som kom til tro, når de hørte budskabet om Guds frelse. Man må altså først have en personlig tro på Kristus, før man kan lade sig døbe. Derfor praktiserer vi i kirken “troendes dåb”.

Dåben er en betydningsfuld handling for den troende. Man bekender gennem dåben for alle mennesker, at man nu tror på Jesus som sin personlige frelser. Samtidig markerer dåben afslutningen på det liv, man levede, før man blev frelst og begyndelsen på et nyt. Man siger farvel til livet i synd og forpligter sig til at leve et nyt liv for Jesus Kristus. Der er altså tale om en dåb til Kristus. En af Bibelens forfattere, Paulus, udtrykker dette således: “Det er ikke længere mig, der lever men Kristus lever i mig”. I Bibelen kaldes dåben derfor en begravelse. Heraf følger at dåben må ske ved fuldstændig neddykkelse, sådan som også de første kristne gjorde det.

Enhver der ønsker dåb, skal gennemgå en kort dåbsundervisning før dåben gennemføres.

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075