Privatlivspolitik

for Betania Kirkecenter Blåhøj (BKC)

DATAANSVAR

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Betania Kirkecenter er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Kontaktperson: Johnny Højgård

Adresse: Blåhøj Stationsvej 27

CVR: 27220010

Telefonnr.: 75 34 53 22

Mail: jh@betania.dk

Website: betania.dk

BEHANDLING AF PERSONDATA

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Generelt indsamler vi oplysninger om følgende kategorier:

  1. Medlemmer
  2. Frivillige
  3. Ansatte
  4. Givere (økonomiske bidragsydere)
  5. Deltagere i BKC’s arrangementer
  6. Modtagere af julehjælp
  7. Modtagere af nyhedsmail
  8. Kontaktkort (interessekort)

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Ad 1: Vi indsamler navn, adresse, fødselsdato, vielsesdato, dåbsdato, telefonnummer og e-mailadresse for at administrere din relation til os som medlem. Ved tilfælde af vielse og begravelse opbevarer vi også cpr-nummer til brug i forbindelse med administrationen af dette.

Ad 2: Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for at administrere din relation til os som frivillig.

Ad 3: Vi indsamler cpr-nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt bankoplysninger. Formålet er at administrere din relation til os som ansat. Vi opbevarer cpr-nummer til brug for den lovpligtige indberetning til Skat samt bankoplysninger til brug for lønudbetaling.

Ad 4: Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for at administrere din relation til os som økonomisk bidragsyder. For økonomiske bidragsydere, som har angivet, at de ønsker skattefradrag for deres bidrag, opbevarer vi også cpr-nummer til brug for vores indberetning til Skat.

Ad 5: Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for at administrere tilmeldinger til arrangementer.

Ad 6: Vi indsamler navn, adresse og telefonnummer for at administrere hvem der skal modtage julehjælp.

Ad 7: Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til at administrere distributionen af nyheder og nyhedsmails.

Ad 8: Vi opbevarer navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse som er gjort tilgængelig for os via kontaktkort for at kunne administrere relationen til de personer som har udfyldt kontaktkortene.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for drift af foreningen – kirken – dette gælder fx medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

BRUG AF COOKIES

Cookies, formål og relevans

Vi placerer cookies på betania.dk for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden.

Vi benytter os af første- og tredjepartscookies. Denne information deles med tredjepart, eksempelvis Google (statistik) og youtube (video på siden), og cookies anvendes til anonym sporing på tværs af hjemmesider. Ved at bruge vores site godkender du brugen af cookies.

En cookie er en lille datafil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din computer fra den hjemmeside, du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til at sikre, at hjemmesidens funktioner fungerer, som de skal, og de bruges til at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. 

Såfremt du ikke ønsker at tillade cookies, findes der på Erhvervsstyrelsens hjemmeside en guide til, hvordan dette kan gøres. Fremgangsmåden er forskellig, alt efter hvilken browser man benytter.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K, tlf. 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Ændringer og opdateringer

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre nærværende politik. Medlemmer og andre relaterede personer i Betania Kirkecenter oplyses om sådanne ændringer.

Denne politik er senest opdateret den 12. december 2018

Johnny Højgård

Johnny Højgård

Administrator

jh@betania.dk

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075