Temasøndag 7. maj

Uploadet 13. april 2023 af Dennis Højgård

Søndag den 7. maj får vi besøg af Poul Henning Krog. Vi starter kl. 10.00 med morgenbuffet, hvorefter der vil være to sektioner med Poul Henning Krog.

Det er skræmmende at 44% af de unge fra 16-25 år oplever psykisk mistrivsel. Forskning peger især på tre årsagsforklaringer: Højt tempo på alle livsarenaer, ensidigt fokus på præstation og psykologisering. Presset på jeget er blevet alt for stort.

Hver dag hører vi om stress og sårbarhed. Hver 3. dansker får en psykiatrisk diagnose, og her er stress ikke med, for det er ikke en diagnose. Poul Henning har i sine foredrag, prædikener, undervisninger og brevkasser kastet sig ind i kampen. Den sidste bog PsykiaTro er skrevet ud fra Salme 23 og arbejdet som psykiatrisk læge, salmen er ren terapi. Som nyt i kristen sammenhæng anbefaler Poul Henning her Accept Commitment Therapy i en kristen udgave, som en vigtig løftestang til fornyelse af sindet. Målet er et robust sind – Kristi sind – midt i en forvirret og rodløs verden. Læs mere om Poul Henning Krog www.poulhenningkrog.dk

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075