I er verdens lys

Uploadet 24. april 2018 af Dennis Højgård

”I er verdens lys”. I begyndelse af det vi kalder bjergprædiken starter Jesus om med det der kaldes saligpris-ningerne. Her priser Jesus personer og handlinger. Han priser dem der er afhængige af Gud, ydmyge eller barmhjertige. Han taler om de rene af hjertet, dem der stifter fred m.m. Efter dette kommer så der hvor Je- sus siger: ”I er verdens lys”. Det er som om at han siger, at de personer og handlinger han lige har prist er dette lys.

Det interessante er at Jesus siger ”Ier”. Det betyder, at vi ikke skal anstrenge os for at være lys, men at vier det.

I Oktober var vi på menighedslejr. Her var temaet netop lys. Her startede vi lejren op med fokus på at vi er lys og at vi ikke skal sætte det lysunder en spand. Lyset skal være der hvor det kan skinne for folk. Det varen fantastisk lejr, hvor der undervis-ning med forskellige vinkler på hvor- dan man kan være lys. Vi øvede os også praktisk i at være lys for hinanden. Der var også spændende historier fra folk der oplevet at være et lys for andre, eller at andre var lys for dem. Meget opmuntrende og opbyggende i troen på at det faktisk ikke er svært at være et lys. Under et af møderne var der en hilsen fra Jesus om at man vi ikke skulle lade mindreværd, være årsagen til at vier et lys for andre.

Det Jesus siger, kan du læse i Matthæus evangeliet kapitel 5.

Jesus – lyset.
Nu nærmer vi os Julen hvor vi fejre at Jesus kom til jorden. Han kom til jorden for at blive et lys i mørket. I Johannesevangeliet første kapitel læser vi følgende:

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var som Gud. Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. Alt, hvad der er skabt, blev til ved det Ord. Ordet havde livet i sig, og det Liv blev menneskers lys. Lyset strålede midt i mørket, men mørket fik ikke bugt med det. Et menneske stod frem, sendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at pege på Lyset, for at alle derigennem kunne komme til tro. Han var ikke selv Lyset men skulle aflægge vidnesbyrd om Lyset. Det sande Lys, var på vej ind i verden. Det bringer lys til ethvert menneske.

Lad os fejre Julen ved at mindes Jesus kom ind i verden, og nu er her. Lad os også samtidig være det lys for andre som Jesus har kaldet os til at være.

“Det lille lys jeg har,det skal skinne klart.

Sæt det under skæppen, nej,det skal skinne klart.

Fristeren vil pust det ud, det skal skinne klart,”

Børnesang

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075