Hvorfor er vi her?

Uploadet 26. marts 2019 af Dennis Højgård

Dette er et godt spørgsmål men samtidig også et stort spørgsmål.
Som kirke har vi en mission. En mission der udspringer af to skriftsteder fra Bibelen som er citater fra Jesus. I Matthæus 22 vers. 37-40 siger Jesus:
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind”. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ”Du skal elske din næste som dig selv”.
Et andet sted i Matthæus 28 vers 18-20 siger Jesus:
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”
Omskrevet er kirkens mission: ”Betania Kirkecenter ønsker at være et inkluderende fællesskab, som formidler troen på Jesus. Vi vil tjene Jesus og være hans efterfølgere. Alt dette gør vi for at tilbede Ham”.
For nyligt havde jeg fornøjelsen af at have en flok teenagere, hvor jeg talte om temaet ”I Love my Church”.  Vi talte om, hvordan vi kunne opleve varme gennem fællesskab, dybde gennem efterfølgelse af Jesus, at blive stærke gennem tilbedelse, brede gennem tjeneste og at vi bliver større som kirke gennem at dele troen. Dette er et af svarene på, hvorfor er vi her. Hvorfor du er her.
Ud fra den mission skal der gerne komme visioner og drømme fra Herren. I øjeblikket drømmer vi om, at vi som kirke er med til at bringe den mission ud i byerne omkring kirken, så alle kan opleve det samme som vi oplever. Dette er min bøn.
At vi er med til, at de lokale får lov til at opleve varmen i fællesskabet med Jesus og andre troende. At de må opleve den dybde, man kan vokse i gennem efterfølgelsen af Jesus. At de må opleve at blive styrket gennem tilbedelse af Ham, der er værdig til at blive tilbedt. At de må opleve den vækst som er mulig ved at tjene Jesus, og at de frem for alt, må opleve en levende tro på Jesus. På at Han er den samme i dag som Han var dengang, ja til evig tid.
Der er mange måder dette kan ske på. I øjeblikket er min bøn, at vi som kirke er optaget af at opleve Guds nærvær og kærlighed på gudtjenesterne. At vi her får mulighed for at tilbede ham og opleve Helligåndens kraft. At styrke det arbejde der sker i forhold til børn og unge, da de fleste oplever at komme til tro på Jesus, inden de bliver 24 år. At der er gode og sunde netværksgrupper, hvor man i det nære fællesskab kan dele og vokse i troen. At vi må tjene det samfund som vi er en del af ved gode gerninger.

Så hvorfor er vi her?
Hvorfor er du her?

Kærlig hilsen
Morten

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075