”Hvad to eller tre bliver enige om…”

Uploadet 18. december 2018 af Dennis Højgård

Et gennemgående tema for tiden er enhed. Et tema som Jesus også havde på hjertet.

På et tidspunkt møder vi Jesus, hvor han endnu engang taler om relationer. Hvordan vi skal behandle hinanden. I Matthæus kapitel 18 vers 15-20 deler Jesus sine retningslinjer, om hvad man gør, hvis en behandler mig dårligt. Først taler man om det to og to. Hvis ikke det løser udfordringen, så er det først da, at man begynder at inddrage andre i løsningen. Hvor tit oplever vi ikke, at det er omvendt. At man starter med at inddrage andre. Måske for at blive bekræftet i at, man er blevet dårligt behandlet.
Det interessante er at Jesus her inddrager bøn i hans tale. Bøn sammen i enhed. Jesus går så vidt, at han siger: ”Hvad som helst to af jer, her på jorden bliver enige om at bede om, det vil min Far i Himlen gøre for jer.” Det er ikke noget jeg finder på, det står faktisk i Bibelen.
En af hensigterne med at vi har bøn sammen er at det fremmer enheden. ”Der er ikke noget, der tjener mere til at knytte kristne hjerter sammen end at bede sammen.” Sådan skriver Charles Finney i en af sine bøger om bøn. Så ønsker du at opleve at blive knyttet sammen med andre kristne så er det muligt at opleve det ved at bede sammen i grupper. Der skal min. 2-3 til en gruppe. Jesus lover faktisk her, at der vil han være. Så ud over enhed er det muligt at opleve et stærkere Herrens nærvær.

En anden ting du kan opleve ved at bede sammen er at blive ramt af bønnens ånd. At du bliver smittet med en lyst til at bede. Nogle gange oplever vi måske at vores bønner til Herren bliver få, men sammen med andre kan vi blive opmuntret og udfordret til at søge Jesus gennem bønnen.

En tredje ting er at vores fælles bønner kan være med til at bevæge Gud. Den fælles bøn kan være med til, at vi bliver bragt i en tilstand, hvor det er nemmere for Gud at give en respons. Det kunne være en velsignelse vi har brug for, en helbredelse eller måske en person, der endnu ikke kender Jesus.

I starten af dette år, vil der være evangelisk alliance. Her vil kirkerne på egnen gå sammen for at opleve enhed, at blive opmuntret til at bede og til at søge Herren sammen. Temaet er: ”Åndelig venskab.” Det er Tonny Jakobsen, der er formand for Frikirkenet, der står for årets tema. Tonny opfordrer os til at søge åndeligt venskab med andre mennesker og vandre med dem et stykke af livsvejen. Under vandringen kan vi dele tro og liv med hinanden og være i samtale om ham, som gennem sin død og opstandelse møder vores inderste længsel: Jesus Kristus.
Lad os stå sammen og bede om dette, være en del af dette og fremme enheden i Kristus. Husk hvad to eller tre bliver enige om…

Godt Nytår til alle.

Kærlig hilsen
Morten

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075