Gæstfrihed

Uploadet 24. april 2018 af Dennis Højgård

Har du nogen sinde oplevet at besøge et hjem hvor du bagefter sagde til dig selv, hvor var de gæstfrie? Måske kan du gen- kende følelsen af at føle sig velkommen? At her er et hjem hvor man accepter dig som du er.

Sidste forår besøgte min kone Anette
og jeg en kirke i USA. Den lignede på mange måder Betania. Der er et hjerte for mission, stor fokus på børn og unge, samt god lovsang m.m. Alligevel var der noget som stak lidt ud. Jeg ved godt at man ikke må dømme andre, og især ikke hvis man kun besøger dem en gang. Alligevel havde vi en interessant ople- velse som jeg gerne vil dele med jer.

Da vi kom til Gudstjeneste blev vi hilst velkomme ved indgangen på en god måde. Men efterfølgende var der ikke nogen der hilste på os. Hverken under eller efter Gudstjenesten. Der var over 300 til Gudstjenesten hvilket er mange mennesker, men alligevel følte vi os alene. På en måde var det sundt for mig, for hurtigt kom tanken: ”Jeg håber ikke det er sådan i vores kirke”. Heldigvis fornemmer jeg ikke det er sådan, for de
tilbagemeldinger jeg får er at folk føler sig velkommen. Så lad os fortsætte med det.

En anden ting jeg faldt over var at de have et rum som de kaldte: ”Hospitality”. Oversat betyder det gæstfri. Tanken var at gæster kunne søge der hen og opleve gæstfrihed gennem de der var tilknyttet rummet. Efterfølgende spurgte jeg mig selv om kirken i sin iver efter at være gæstfrie havde forsøgt at organisere gæstfriheden? Sørget for folk der hilste ved døren, et rum hvor man kunne søge hen og måske endda nogen der havde meldt sig til en gruppe, der ville inviterer nye hjem.

Det lyder da meget godt tænker du måske, men min påstand er at det kun virker et stykke hen af vejen. Det vil aldrig kunne erstatte gæstfriheden som værdi. Værdier er det der betyder noget for os? ”En kerneværdi er ikke hvad vi ønsker er vigtig for os – en kerneværdi er hvad der er vigtig for os”

Så lad mig spørge: ”Hvad betyder ”gæstfrihed” for dig? Betyder det at
være ”fri for gæster” eller ”gæster kan opleve frihed”?

På et tidspunkt siger Jesus følgende til sinde disciple: ”Når du inviterer gæster til spisning, skal du ikke kun indbyde dine venner, søskende, slægtninge eller rige naboer, for de inviterer jo bare til gengæld, og så har du fået din beløn- ning. Indbyd hellere de fattige, lamme, blinde og andre handicappede. De kan ikke gøre gengæld, men Gud vil velsigne dig for det, og du vil få din løn, den dag de, som hører Gud til, genopstår fra de døde.” Lukas 14:12-14.

Lad mig foreslå, at det at vise gæstfrihed faktisk har evighedsbetydning. At vi ikke kun skal vise gæsfrihed i kirken, men
at hjemmene er det sted, hvor det får størst betydning for gæsten og dig selv.

Så hvad vil du bruge dit ekstra værelse til i huset, hvis du har sådan et? Hvad vil du bruge den ekstra plads du har ved spisebordet til?

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075