Fred i samfundet

Uploadet 24. april 2018 af Dennis Højgård

”Først af alt”

”Først af alt” siger Paulus i hans brev til hans unge disciple Timotheus. (1 Tim.2:1.) Dette henviser ikke til tiden, men til det der er vigtigst. Hvad ville ikke være bedre end at sætte fokus på det der er vigtigt her i starten af året? Kirken er grundlæggende et tilbedende og bedende fælleskab. Det er ofte sagt at kirkens hovedformål er at dele troen med andre. Men det er faktisk ikke rigtigt. Tilbedelse går forud for at dele troen. Husk på at, elske Gud er det første bud og at elske din nabo er det efterfølgende. Det skyldes at lang tid efter at kirken har opfyldt målet med at dele troen, vil Guds folk fortsætte med at tilbede Ham i evighed. At dele vores tro er også en del af tilbedelsen af Gud.

Lev et fredfyldt liv

Følger vi som kirke Paulus opfordring i de to første vers i det 2. kapitel i Paulus brev til Timotheus, så hindrer vi kirken i at blive snæversynet og kun fokusere på sig selv.
Det er derfor at forbøn for nationale le- dere er så vigtigt. Det er med til at vi kan
komme til at leve et liv i fred. Så vi kan selv ved hjælp af bøn for andre, skabe fred i vores samfund så vi kan leve et stille og roligt liv som Paulus skriver.

Fred med hinanden

I Jer.29:7. står der at vi skal bede og stræbe efter lykke for den by vi bor i. Jeremias bog er skrevet mens Israel var i eksil i Babylon, og havde fået to mål. De skulle bede for byen, desuden havde Gud givet dem et mandat til at stræbe efter lykke og fremgang for den by de boede i. Ordet der er brugt fra Hebræisk er shalown. Ud af dette ord kommer shalom. Shalom betyder fred.

Hvis en person eller nation har Shalom, så mangler de ikke noget. Konceptet er positivt og proaktivt. Shalom betyder ikke ”fravær af krig” det betyder ”sejr

i krig”. Det handler om samfundet/fæl- lesskabet og det handler om enhed i fællesskabet hvilket er en del af Guds plan. (Jer 29:11)

Hvordan har din fred det?

Det hebræiske ord Shalom har en større betydning i forhold til trivsel, sundhed,
sikkerhed, fremgang, og helhed. I det moderne Hebræisk svarer det til: ”Hvor- dan har du det?” Mah shalomkah? Det betyder: ”Hvordan har din fred det?” Hvordan trives du? Når der i den Aroniti- ske velsignelse bliver sagt; ”Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred” har det en bredere betydning, med en større velsignelse end vi kan forestille os. Vi be- der Gud om at tage sig af vores fysiske og følelsesmæssige, behov. Det er den samme fred som Jesus omtaler, da han taler om Helligånden. ( Johs.14:27)

Så lad os bede for vores ledere og de byer vi bor i. Lad os stræbe efter lykke og fred for de byer vi bor i. En fred der gælder de medmennesker der er omkring os.

Må Jesus give dig et velsignet 2018 med masser af fred.

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075