Vi er kaldet til at bede

“Vær intet bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.” (Filipperbrevet 4:6)

På denne side kan du finde inspiration til at bede for særlige emner.

For at undgå at bønnelisten bliver alt for uoverskuelig vil vi undervejs skifte nogle af emnerne ud og erstatte dem med andre.

Vi ønsker at stå sammen med dig i bøn. Har du et bønneemne, du ønsker vi skal bede sammen om, finder du nederst på siden, en formular du kan skrive dit bønneemne i. Formularen bliver sendt til Betanias kontor, hvorefter den vil blive behandlet efter dit ønske og vores muligheder.

Bønneemner

BØNNESVAR FOR KENYA OG FOR IAS FONDSANSØGNING 👆 (tryk her)

Mange tak for forbøn! Ansøgningen blev godkendt!

Vi har fået ekstra 15.000 i indsamlinger (inklusiv Betania) samt 200.000 af en forretningsmand. Nu er vi i stand til at hjælpe 3 forskellige steder i landet, hvor mennesker har mistet hus og hjem i oversvømmelserne.

Tak for forbøn, og bed gerne for den fortsatte indsats i de kommende 2 måneder.

Den oprindelige forbøns anmodning var:

Der er store oversvømmelser i Kenya. Det berører mange mennesker, også de samarbejdskirker, vi har. IAS har fået mulighed for at hjælpe og er ved at søge en fond om 700.000 kr.

 • Bed om at vi får velvilje og at ansøgningen bliver godkendt, så vi kan hjælpe der hvor nøden er størst
Bed for menighedens medlemmer og familier 👆 (tryk her)
 • For kirkefamilien – at vi må blive styrket i vores fællesskab
 • For godt helbred og at Gud må gribe ind i sygdom
 • At børnefamilierne må trives og styrkes
 • For de unge, deres fællesskab, tro og trivsel


Bed for den nye tid i Betania 👆 (tryk her)
 • 2024 er stemplet Herrens år
 • At vi ikke forventer “de gamle tiders vækkelse”, men ser frem til en ny tid
 • At vi må være drevet af Helligånden
 • At vi må få kraft til at være vidner
Bed for Mellemøsten og for fred på verdensplan 👆 (tryk her)

Der er mange brændpunkter i verden, lad Helligånden føre dig i bøn

 • Bed for fred
 • For dem som uskyldigt er fanget mellem stridende parter
 • For at evangeliet må vinde frem
Bed for regeringen og kongehuset 👆 (tryk her)
 • Bed for regeringen og for kongehuset
 • For beslutninger og vurderinger
 • Bed om Gudsfrygt

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075