Vi er kaldet til at bede

“Vær intet bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.” (Filipperbrevet 4:6)

Bønneemner

Bed for menighedens medlemmer og familier 👆

Xxxx

Bed for den nye tid i Betania 👆

Xxxx

Bed for Mellemøsten og for fred på verdensplan 👆

Xxxx

Bed for regeringen og kongehuset 👆

Xxxx

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075