To gudstjenester om søndagen

Den 5. og 19. december vil vi køre to gudstjenester (herefter kaldet G1 og G2).

Søndag d. 5. dec. Gudstjeneste kl. 10.00 og kl. 12.00 med Gert Bjørsted Coronapas ikke påkrævet, men tilmelding nødvendig – Tilmelding til kl. 10Tilmelding til kl. 12.

Søndag d. 12. dec. Adventsfest kl. 10.00 med Hans Jørn Østerby. Bemærk denne dag kører vi kun med en gudstjeneste, da vi gerne vil bevare tingene som de pr. tradition plejer at være. Derfor vil denne dag undtagelsesvis være påkrævet coronapas og tjek for alle over 14 år.

Søndag d. 19. dec. Gudstjeneste kl. 10.00 og kl. 12.00 med Morten Patrzalek Coronapas ikke påkrævet, men tilmelding nødvendig. Tilmelding til kl. 10

Angående julegudstjenesten d. 24/12 kommer der mere information senere.

Forklaring:
Reglerne siger, at vi må undlade at tjekke coronapas, hvis vi ikke samler mere end 100 deltagere på en given gudstjeneste.

Derfor har vi valgt at køre to gudstjenester, dog med tilmelding.

Vi opfordrer menighedens brugere og venner til at fordele sig i forståelse om, at dette forhåbentlig kun er noget midlertidigt som ledelsen har sagt ja til at afprøve to søndage i december.

G1:
Gudstjeneste kl. 10.00 vil være en klassisk velkendt gudstjeneste med børnekirke, lovsang og forkyndelse som vi plejer. Morten og Gert har i december begge sagt ja til at prædike på både G1 og G2 den samme prædiken, så alle hører det samme budskab på trods af midlertidig opdeling. Børnene går direkte i børnekirke, når de kommer.

G2:
Gudstjenesten kl. 12.00 vil være en mere fri gudstjeneste, hvor vi starter med frokost som deltagerne forventes selv at medbringe hjemme fra (ligesom i frokostgruppen). Tanken er at vi efterfølgende samles til en mere fri gudstjeneste, hvor der nogen søndage vil være enkel og lettere lovsang, forkyndelse, vidnesbyrd, forbøn og mulighed for ting, vi typisk ikke når at gå i dybden med på en klassisk søndagsgudstjeneste.

Filip Søndergaard har lovet at stå for initiativet de to søndage, der er muligt i december. Viser det sig så som værende noget der er grundlag for, vil vi tilstræbe at køre videre med modellen også i det nye år, indtil vi igen må samles alle sammen samtidigt under samme tag om muligt.

Forskel: Ingen morgenmad lige nu grundet Coronasituation ved G1.

G2. mulighed for spisefællesskab ved deltagelse i gudstjenesten kl. 12.00. Tanken er at man selv hjemmefra medbringer sin madpakke og starter den nye gudstjeneste med at have bordfællesskab.

Er man børnefamilie kan vi oplyse at der kun tilbydes børnekirke ligeså XL for teenagere der modtager undervisning i G1.  Børnekirken går direkte ind i børnekirken, når de kommer, via terrassedøren i multirummet. Børn skal ikke tilmeldes til gudstjenesten.

Hvad så med dem der ikke kendte systemet og som måtte stå i døren og gerne vil ind?

Ved at holde to gudstjenester, er det vort håb, at der bliver plads til alle typer både de faste og dem der måtte komme uden at kende det aftalte system.

Da kirken må og skal kunne være åben for alle, uanset om man kan finde ud af de tekniske detaljer eller ikke, tilstræber vi at finde løsninger, så alle kan være i det. Vi synes det er synd, hvis især ældre nu ikke føler sig trygge ved at tage i kirke eller at andre måske bliver nødt til at blive hjemme, fordi man ikke lige nåede testcentret efter bogens opslåede regler.  

Så derfor midlertidigt 2 gudstjenester med de muligheder den ide måtte indeholde. Efter nytår må vi så se om det giver mening at fortsætte eller om situationen er en anden, og vi igen kan samles alle under samme tag til G1.

Nye restriktioner

Nye retningslinier fra kirkeministeriet gør at der nu skal være 7,5 kvm gulvareal pr. deltager i Gudstjenesten (før var det 4 kvm). Rent praktisk betyder det at vi går fra at have lov til at være 133 til nu at må være 61 på gudstjenesterne (+ dem der har en funktion under gudstjenesten). Gudstjenesten anbefales at vare max 30 minutter uden fælles sang.

Derfor er det besluttet at vi fortsætter med online gudstjenester – i første omgang frem til og med den 14. februar.

Corona update

Betanias Børne- og ungdomsforening har lukket ned for alle aktiviteter de næste 2 uger – altså ingen Royal Rangers, Rock Solid, Børnekirke osv.

Gudstjeneste: Da vi endnu ikke har hørt fra Frikirkenet/Kirkeministeriet vælger vi at gudstjenesten den 10. januar også blive online. Det er for at give teknikere og de medvirkende tid til at få planlagt et god gudstjeneste der fungerer rent praktisk. Samtidig skal vi stadig passe godt på hinanden, så vi ikke bliver årsag til en forøgelse af smitte omkring os.

Vi holder et skarpt øje med hvad der sker omkring os i denne tid, derfor kan der med kort varsel komme ændringer i dette. Derfor vil jeg opmuntre jer til at fortsat følge kirkens FB sider hvor vi vil holde jer orienteret. Vi håber dog at kunne starte op igen den 17. januar men intet er sikkert i disse tider.

Evangelisk bønneuge: På grund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger og restriktionerne i forbindelse med corona har evangelisk alliance opfordret til at man aflyser de lokal arrangementer.
Planlægningsgruppen har lokalt valgt at følge den anbefaling og at man i stedet for beder hjemmefra.
På landsplan arrangerer Evangelisk Alliance – Danmark fire online bedemøder:
Mandag d. 11. kl. 19:00
tirsdag d. 12. kl. 19:00
torsdag d. 14. kl. 19:00
søndag d. 17. januar kl. 13.
https://www.facebook.com/events/2467070446921598/ vil der komme links til Zoom, hvor møderne vil foregå. Bedemøderne er åbent for alle, som har lyst til at være med i det online bøns-fællesskab. Møderne vil vare ca. 45 minutter og indeholde en refleksion over den pågældende dags emne, samt mulighed for at bede sammen hjemmefraBKC Update

BKC Update i en Coronatid…

Den kommende tid bliver noget anderledes – også med BKC Update. Indtil det igen giver mening at lave et blad med tre måneder af gangen, vil det kun indehold ca. en måned.
Mange arrangementer bliver udskudt eller helt aflyst, så derfor bliver formatet også noget mindre – sikkert en til to sider.
Så længe der er forbud mod at samles flere end 10 personer, vil aktiviteterne og gudstjenesterne i kirken være lukket ned.

Streaming

Sidste søndag kunne man kl. 10.00 høre Morten live fra kirkens facebook side. Ruben meldte sig også på banen med undervisning til børnene på en anden af kirkens facebook sider.
Til dem der ikke har facebook arbejder vi på andre løsninger. Måske det bliver at uploade videoerne til kirkens youtube side efterfølgende. Alle links til ovenstående findes nederst på siden.
Hold øje med kirkens hjemmeside og facebook side, hvor vi udover mails prøver at kommunikere så godt vi kan – takker på forhånd for jeres forståelse, når det ikke lykkes helt:)

Indtil videre må vi bare vente og tage tingene lidt fra uge til uge – det er svært at gøre andet i denne tid.
Pas godt på jer selv og må Gud velsigne jer!

PROGRAM

Søn. 29. marts kl. 10 Gert Bjørsted
Søn. 5. april kl. 10 Søren Kokkenborg
Søn. 12. april kl. 10 Gert Bjørsted
Søn. 19. april kl. 10 Morten Patrzalek
Søn. 26. april kl. 10 Agner Ebild

LINKS

Betanias officielle facebook side:
https://www.facebook.com/Betania.KirkeCenter/

Betania gruppe til kommunikation:
https://www.facebook.com/groups/22250837769/

Betanias Youtube kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCOpYavvLux-FLGO_6w5LBJw

Ovenstående kan og hentes/læses som PDF her: