Årsmøde 8. maj

Efter gudstjenesten kommer pølsevognen forbi og kirken serverer pølser m.m.
Efterfølgende er der årsmøde i salen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning 2021
 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2021 v. Johnny og Willy Højgård
 5. Valg af kasserer
 6. Valg af missionskasserer
 7. Valg af revisor
 8. Godkendelse af tegningsberettigede
  • Forslag:
   Bestyrelsen/Lederteamet:
   • Morten Patrzalek (formand – præst)
   • Connie Pedersen
   • Maria Bjørsted
   • Simon Kokkenborg
   • Morten Reese
   • Diana Kragh
  • Derudover følgende udover bestyrelsen:
   • Gert Bjørsted (præst)
   • Johnny Højgård (administrator)
   • Willy Højgård (kasserer Ydremissionen – kun godkendt til at tegne på vegne af Ydremissionen)

Årsmøde 26. maj

Onsdag den 26. maj holder Betania Kirkecenter Årsmøde (Generalforsamling). Mødet afholdes i Betania Kirkecenter kl. 19-20. Alle er velkommen, men det er kun medlemmer der har stemmeret.

Dagsorden er jf. vedtægterne:
• Velkomst.
• Valg af dirigent.
• Valg af referent.
• Årsberetning 2020
• Gennemgang og godkendelse af BKC´s årsregnskab 2020.
• Valg af kasserer.
• Gennemgang af BKC´s ydremissions årsregnskab 2020.
• Valg af kasserer mission.
• Valg af revisor.
• Godkendelse af tegningsberettigede