PULS møde onsdag d. 6. marts 2019

Del 1 – Velkomst, referat, lokalt, regionalt, globalt Del 2 – Bygnings – og ansættelsesprocess, Maria og Gert (42:00) Del 2 – Ansættelser fra 17. marts Del 3 – Tanker om en bygning i Brande (fra 17. marts) Ovenstående lydfiler er en...