Årsmøde 8. maj

Efter gudstjenesten kommer pølsevognen forbi og kirken serverer pølser m.m.
Efterfølgende er der årsmøde i salen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning 2021
 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2021 v. Johnny og Willy Højgård
 5. Valg af kasserer
 6. Valg af missionskasserer
 7. Valg af revisor
 8. Godkendelse af tegningsberettigede
  • Forslag:
   Bestyrelsen/Lederteamet:
   • Morten Patrzalek (formand – præst)
   • Connie Pedersen
   • Maria Bjørsted
   • Simon Kokkenborg
   • Morten Reese
   • Diana Kragh
  • Derudover følgende udover bestyrelsen:
   • Gert Bjørsted (præst)
   • Johnny Højgård (administrator)
   • Willy Højgård (kasserer Ydremissionen – kun godkendt til at tegne på vegne af Ydremissionen)

April i Betania

Vi starter med børnelejr fra d. 2.-3. april.
Børnelejren slutter af ved søndagsgudstjenesten, som bliver en spændende familiegudstjeneste d. 3. april kl. 10.00. Vi starter med morgenmad.

Den 10. og 17. april holder vi palmesøndags- og påskegudstjeneste.

Vi slutter april af med ungdomsvelsignelse d. 24. april.

Vel mødt til en spændende april.