PÅ VEJ…

 Når du læser denne artikel kan du meget vel være på vej. 

Det kan være, at du når at læse den inden juleaften, og er derfor på vej ind i julen. Det kan også være, at du læser den efter juleaften og nu er på vej mod nytårsaften. Endelig kan du læse den efter nytårsaften og er nu på vej ind i det nye år. 

Pointen er at vi hele tiden er på vej. Der hvor vi ikke er på vej, er vi gået i stå. 

Som kirke siger vi ofte, at vi fornemmer, at vi er på vej ind i noget nyt. Det er godt at høre, for ellers ville vi være gået i stå, hvilket ville være fatalt for en kirke. Her I kirken ønsker vi hele tiden at være på vej ind i det, som Jesus ønsker for denne kirke, hvilket gør det spændende at være en del af dette fællesskab. 

Jeg ved også, at det kan være skræmmende at være på vej. Nogle gange ved vi godt hvor vi er på vej hen, men ser måske ikke hele rejsen, og det kan være skræmmende. 

 En anden pointe er at vi kan være på vej i to retninger. Vi kan være på vej væk fra noget eller vi kan være på vej hen til noget. Det vi er på vej væk fra er ofte fortiden, men kan også være noget som vi ved vi ikke længere skal gøre. Som kris-ten kalder vi dette omvendelse, at man vender om fra en vej, man var på vej på. 

Nu kan det godt være at du sidder og spørger dig selv, gad vide hvor Morten er på vej hen med det han skriver. Tak fordi du spurgte. 

Jesus var og er hele tiden på vej. I hans liv var han på vej mod det endelige formål med sit liv. En vandring der startede da Han blev født juleaften og fortsatte til han hang på korset. Da han giver sit liv på korset, åbner han op for en mulighed for, at vi kan starte en vandring mod en genoprettelse af vores forhold til Gud Faderen. En vandring som før i tiden var meget besværet af alle muglige love og regler. En vandring som i dag har samme mål. I dag starter den vandring med at man giver sit liv til Jesus og på 

 den måde oplever det, Jesus kalder at blive født på ny. 

Når vi har taget dette første skridt, så begynder for alvor en spændende vandring. En vandring der handler om at bevæge os væk fra det som påvirkede os i vores tidligere liv. Dette kalder Bibelen for Helliggørelse. Her er det vigtigt at vi forsætter vandringen hen mod dette og ikke går i står. 

Heldigvis er det ikke noget vi skal gøre i egen kraft. Jesus har nemlig efterladt Helligånden på jorden til at hjælpe os i denne proces. For at det kan ske, kan vi også tage et skridt der hedder Hellig-åndens dåb. Oplever vi den, vil vandringen kunne gøres sammen med Ham i stedet for alene. 

Hermed ønskes I alle en rigtig Glædelig Jul samt et velsignet Nytår. 

Tak for det år der er gået.

Husk det nu:)

Der findes intet større privilegium
end at være vært for Herren selv via Helligånden. Der er heller ikke noget større ansvar.

I brevet til Efeserne siger Paulus i Kapitel 2 vers 22 at vi er bygget op til en bolig for Jesus ved Ånden. Dette store mysterium at vi er mennesker og samtidig bolig for Jesus ved hans ånd, når vi tager imod ham ved troen.

Tænk over dette. Hvis du lejede et hus af mig, så ville jeg ikke gå ind med mindre jeg havde fået en invitation, eller har fået din tilladelse. Sådan er det også med Helligånden. Han går ikke ind i ”huset”, der er os, uden vores tilladelse. På trods af at han dybest set har skabt os og ejer os. Han gør intet i os, eller gennem os uden vores tilladelse, så vi bestemmer selv hvilke betingelser vi giver Helligånden. Dette er en del af vores store ansvar.

Vi må også huske på at han plantede os her med et formål. Et formål som vi ikke kan uden ham. Vores sande natur og personlighed vil ikke kunne komme til udtryk eller bliver udfyldt uden hans nærvær. Derfor er det vigtigt at vi søger Hans nærvær. På trods af at han bor I os.

Grundlæggende så må han jo ville være sammen med os, siden Han ønsker at flytte ind til os.

Det må betyde at kernen i vores opgave er at lære at rumme Ham og samtidig lade ham komme til udtryk gennem os. Sagt på en anden måde, så må vi inviterer Ham ind i vores liv og lade ham komme med sit nærvær til og gennem os.

Jeg håber at du får en sommer, med masser af Jesus nærvær og ikke bare holder det for dig selv, men deler det med andre. Tal med Ham. Det ville være mærkelig at have en boende i sit hus som man ikke talte med 

Kærlig hilsen
Morten

Hvorfor er vi her?

Dette er et godt spørgsmål men samtidig også et stort spørgsmål.
Som kirke har vi en mission. En mission der udspringer af to skriftsteder fra Bibelen som er citater fra Jesus. I Matthæus 22 vers. 37-40 siger Jesus:
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind”. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ”Du skal elske din næste som dig selv”.
Et andet sted i Matthæus 28 vers 18-20 siger Jesus:
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”
Omskrevet er kirkens mission: ”Betania Kirkecenter ønsker at være et inkluderende fællesskab, som formidler troen på Jesus. Vi vil tjene Jesus og være hans efterfølgere. Alt dette gør vi for at tilbede Ham”.
For nyligt havde jeg fornøjelsen af at have en flok teenagere, hvor jeg talte om temaet ”I Love my Church”.  Vi talte om, hvordan vi kunne opleve varme gennem fællesskab, dybde gennem efterfølgelse af Jesus, at blive stærke gennem tilbedelse, brede gennem tjeneste og at vi bliver større som kirke gennem at dele troen. Dette er et af svarene på, hvorfor er vi her. Hvorfor du er her.
Ud fra den mission skal der gerne komme visioner og drømme fra Herren. I øjeblikket drømmer vi om, at vi som kirke er med til at bringe den mission ud i byerne omkring kirken, så alle kan opleve det samme som vi oplever. Dette er min bøn.
At vi er med til, at de lokale får lov til at opleve varmen i fællesskabet med Jesus og andre troende. At de må opleve den dybde, man kan vokse i gennem efterfølgelsen af Jesus. At de må opleve at blive styrket gennem tilbedelse af Ham, der er værdig til at blive tilbedt. At de må opleve den vækst som er mulig ved at tjene Jesus, og at de frem for alt, må opleve en levende tro på Jesus. På at Han er den samme i dag som Han var dengang, ja til evig tid.
Der er mange måder dette kan ske på. I øjeblikket er min bøn, at vi som kirke er optaget af at opleve Guds nærvær og kærlighed på gudtjenesterne. At vi her får mulighed for at tilbede ham og opleve Helligåndens kraft. At styrke det arbejde der sker i forhold til børn og unge, da de fleste oplever at komme til tro på Jesus, inden de bliver 24 år. At der er gode og sunde netværksgrupper, hvor man i det nære fællesskab kan dele og vokse i troen. At vi må tjene det samfund som vi er en del af ved gode gerninger.

Så hvorfor er vi her?
Hvorfor er du her?

Kærlig hilsen
Morten

”Hvad to eller tre bliver enige om…”

Et gennemgående tema for tiden er enhed. Et tema som Jesus også havde på hjertet.

På et tidspunkt møder vi Jesus, hvor han endnu engang taler om relationer. Hvordan vi skal behandle hinanden. I Matthæus kapitel 18 vers 15-20 deler Jesus sine retningslinjer, om hvad man gør, hvis en behandler mig dårligt. Først taler man om det to og to. Hvis ikke det løser udfordringen, så er det først da, at man begynder at inddrage andre i løsningen. Hvor tit oplever vi ikke, at det er omvendt. At man starter med at inddrage andre. Måske for at blive bekræftet i at, man er blevet dårligt behandlet.
Det interessante er at Jesus her inddrager bøn i hans tale. Bøn sammen i enhed. Jesus går så vidt, at han siger: ”Hvad som helst to af jer, her på jorden bliver enige om at bede om, det vil min Far i Himlen gøre for jer.” Det er ikke noget jeg finder på, det står faktisk i Bibelen.
En af hensigterne med at vi har bøn sammen er at det fremmer enheden. ”Der er ikke noget, der tjener mere til at knytte kristne hjerter sammen end at bede sammen.” Sådan skriver Charles Finney i en af sine bøger om bøn. Så ønsker du at opleve at blive knyttet sammen med andre kristne så er det muligt at opleve det ved at bede sammen i grupper. Der skal min. 2-3 til en gruppe. Jesus lover faktisk her, at der vil han være. Så ud over enhed er det muligt at opleve et stærkere Herrens nærvær.

En anden ting du kan opleve ved at bede sammen er at blive ramt af bønnens ånd. At du bliver smittet med en lyst til at bede. Nogle gange oplever vi måske at vores bønner til Herren bliver få, men sammen med andre kan vi blive opmuntret og udfordret til at søge Jesus gennem bønnen.

En tredje ting er at vores fælles bønner kan være med til at bevæge Gud. Den fælles bøn kan være med til, at vi bliver bragt i en tilstand, hvor det er nemmere for Gud at give en respons. Det kunne være en velsignelse vi har brug for, en helbredelse eller måske en person, der endnu ikke kender Jesus.

I starten af dette år, vil der være evangelisk alliance. Her vil kirkerne på egnen gå sammen for at opleve enhed, at blive opmuntret til at bede og til at søge Herren sammen. Temaet er: ”Åndelig venskab.” Det er Tonny Jakobsen, der er formand for Frikirkenet, der står for årets tema. Tonny opfordrer os til at søge åndeligt venskab med andre mennesker og vandre med dem et stykke af livsvejen. Under vandringen kan vi dele tro og liv med hinanden og være i samtale om ham, som gennem sin død og opstandelse møder vores inderste længsel: Jesus Kristus.
Lad os stå sammen og bede om dette, være en del af dette og fremme enheden i Kristus. Husk hvad to eller tre bliver enige om…

Godt Nytår til alle.

Kærlig hilsen
Morten

Aktivt medlem?

I mange kirker betyder ”aktiv medlem” dem der regelmæssigt kommer i kirken og støtter økonomisk. Mere forventes der ikke.

Men Jesus har en større forventning til de kristne. Han forventer at den kristne bruger sine gaver og talenter til at tjene ham. Hvis vi kunne vække denne store mangfoldighed af gaver, kreativitet, ressourcer og energi der findes i en typisk kirke, så tror jeg at vi vil se en vækst i Guds rige som aldrig set tidligere.

Nu betyder det ikke at der her i Betania ikke er folk der tjener med deres gaver og talenter. Dem er der heldigvis mange af. Svaret på om der er flere der kan byde ind, kan vi måske bedst finde ved at stille os selv spørgsmålet om vi tjener Jesus med det Gud har givet os. Det kan også være at du ikke er helt sikker på hvad Gud har lagt i dig.

Jeg tror på at der i denne kirke er masser af gaver der ikke bliver brugt. Det kunne være praktiske evner, kreative evner eller måske er du god til relationer. Paulus beskriver det på følgende måde i hans brev til hans brev til Korinther menigheden:

”Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme.” 1. Kor.12:5

Det betyder to ting: ”Vi er forskellige med forskellige gaver og Herren er den samme”. Du og jeg er ikke ens, derfor skal vi ikke prøver at kopierer hinanden. Det er befriende at vide. For det andet, Herren har lagt gaver i dig som i det store billede er vigtige. For ham er alle gaver lige vigtige.

Jeg vil opmuntre dig til at starte med at bruge det Gud har lagt i dig, ved at gøre to ting.

For det første så start processen med at finde ud af hvilke gaver der ligger i dig. En proces der handler om at opdage hvad der er i dig, hvis du ikke allerede ved det. Dette kan ske ved at finde en at vandre sammen med i form af en mentor eller coach. Betegnelsen medvandrer dækker bedre. Fokus skal være på dig og Gud – og ikke at udfylde en position eller et behov. Her er det vigtigt at du ikke bare sætter dig ned og venter på at nogen opdager dig, men at du selv er aktiv.

En anden mulighed er at blive en del af en netværksgruppe. Det er et godt sted at indlede din proces med at udvikle din gave. En netværksgruppe er et godt og trygt miljø at udforske sine gaver.

Min bøn for dig er at du kommer ind i det som Jesus forventer af dig hvis du ikke allerede er det. På den måde bliver du et aktivt medlem.

Kærlig hilsen
Morten

Gæstfrihed

Har du nogen sinde oplevet at besøge et hjem hvor du bagefter sagde til dig selv, hvor var de gæstfrie? Måske kan du gen- kende følelsen af at føle sig velkommen? At her er et hjem hvor man accepter dig som du er.

Sidste forår besøgte min kone Anette
og jeg en kirke i USA. Den lignede på mange måder Betania. Der er et hjerte for mission, stor fokus på børn og unge, samt god lovsang m.m. Alligevel var der noget som stak lidt ud. Jeg ved godt at man ikke må dømme andre, og især ikke hvis man kun besøger dem en gang. Alligevel havde vi en interessant ople- velse som jeg gerne vil dele med jer.

Da vi kom til Gudstjeneste blev vi hilst velkomme ved indgangen på en god måde. Men efterfølgende var der ikke nogen der hilste på os. Hverken under eller efter Gudstjenesten. Der var over 300 til Gudstjenesten hvilket er mange mennesker, men alligevel følte vi os alene. På en måde var det sundt for mig, for hurtigt kom tanken: ”Jeg håber ikke det er sådan i vores kirke”. Heldigvis fornemmer jeg ikke det er sådan, for de
tilbagemeldinger jeg får er at folk føler sig velkommen. Så lad os fortsætte med det.

En anden ting jeg faldt over var at de have et rum som de kaldte: ”Hospitality”. Oversat betyder det gæstfri. Tanken var at gæster kunne søge der hen og opleve gæstfrihed gennem de der var tilknyttet rummet. Efterfølgende spurgte jeg mig selv om kirken i sin iver efter at være gæstfrie havde forsøgt at organisere gæstfriheden? Sørget for folk der hilste ved døren, et rum hvor man kunne søge hen og måske endda nogen der havde meldt sig til en gruppe, der ville inviterer nye hjem.

Det lyder da meget godt tænker du måske, men min påstand er at det kun virker et stykke hen af vejen. Det vil aldrig kunne erstatte gæstfriheden som værdi. Værdier er det der betyder noget for os? ”En kerneværdi er ikke hvad vi ønsker er vigtig for os – en kerneværdi er hvad der er vigtig for os”

Så lad mig spørge: ”Hvad betyder ”gæstfrihed” for dig? Betyder det at
være ”fri for gæster” eller ”gæster kan opleve frihed”?

På et tidspunkt siger Jesus følgende til sinde disciple: ”Når du inviterer gæster til spisning, skal du ikke kun indbyde dine venner, søskende, slægtninge eller rige naboer, for de inviterer jo bare til gengæld, og så har du fået din beløn- ning. Indbyd hellere de fattige, lamme, blinde og andre handicappede. De kan ikke gøre gengæld, men Gud vil velsigne dig for det, og du vil få din løn, den dag de, som hører Gud til, genopstår fra de døde.” Lukas 14:12-14.

Lad mig foreslå, at det at vise gæstfrihed faktisk har evighedsbetydning. At vi ikke kun skal vise gæsfrihed i kirken, men
at hjemmene er det sted, hvor det får størst betydning for gæsten og dig selv.

Så hvad vil du bruge dit ekstra værelse til i huset, hvis du har sådan et? Hvad vil du bruge den ekstra plads du har ved spisebordet til?

Fred i samfundet

”Først af alt”

”Først af alt” siger Paulus i hans brev til hans unge disciple Timotheus. (1 Tim.2:1.) Dette henviser ikke til tiden, men til det der er vigtigst. Hvad ville ikke være bedre end at sætte fokus på det der er vigtigt her i starten af året? Kirken er grundlæggende et tilbedende og bedende fælleskab. Det er ofte sagt at kirkens hovedformål er at dele troen med andre. Men det er faktisk ikke rigtigt. Tilbedelse går forud for at dele troen. Husk på at, elske Gud er det første bud og at elske din nabo er det efterfølgende. Det skyldes at lang tid efter at kirken har opfyldt målet med at dele troen, vil Guds folk fortsætte med at tilbede Ham i evighed. At dele vores tro er også en del af tilbedelsen af Gud.

Lev et fredfyldt liv

Følger vi som kirke Paulus opfordring i de to første vers i det 2. kapitel i Paulus brev til Timotheus, så hindrer vi kirken i at blive snæversynet og kun fokusere på sig selv.
Det er derfor at forbøn for nationale le- dere er så vigtigt. Det er med til at vi kan
komme til at leve et liv i fred. Så vi kan selv ved hjælp af bøn for andre, skabe fred i vores samfund så vi kan leve et stille og roligt liv som Paulus skriver.

Fred med hinanden

I Jer.29:7. står der at vi skal bede og stræbe efter lykke for den by vi bor i. Jeremias bog er skrevet mens Israel var i eksil i Babylon, og havde fået to mål. De skulle bede for byen, desuden havde Gud givet dem et mandat til at stræbe efter lykke og fremgang for den by de boede i. Ordet der er brugt fra Hebræisk er shalown. Ud af dette ord kommer shalom. Shalom betyder fred.

Hvis en person eller nation har Shalom, så mangler de ikke noget. Konceptet er positivt og proaktivt. Shalom betyder ikke ”fravær af krig” det betyder ”sejr

i krig”. Det handler om samfundet/fæl- lesskabet og det handler om enhed i fællesskabet hvilket er en del af Guds plan. (Jer 29:11)

Hvordan har din fred det?

Det hebræiske ord Shalom har en større betydning i forhold til trivsel, sundhed,
sikkerhed, fremgang, og helhed. I det moderne Hebræisk svarer det til: ”Hvor- dan har du det?” Mah shalomkah? Det betyder: ”Hvordan har din fred det?” Hvordan trives du? Når der i den Aroniti- ske velsignelse bliver sagt; ”Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred” har det en bredere betydning, med en større velsignelse end vi kan forestille os. Vi be- der Gud om at tage sig af vores fysiske og følelsesmæssige, behov. Det er den samme fred som Jesus omtaler, da han taler om Helligånden. ( Johs.14:27)

Så lad os bede for vores ledere og de byer vi bor i. Lad os stræbe efter lykke og fred for de byer vi bor i. En fred der gælder de medmennesker der er omkring os.

Må Jesus give dig et velsignet 2018 med masser af fred.

I er verdens lys

”I er verdens lys”. I begyndelse af det vi kalder bjergprædiken starter Jesus om med det der kaldes saligpris-ningerne. Her priser Jesus personer og handlinger. Han priser dem der er afhængige af Gud, ydmyge eller barmhjertige. Han taler om de rene af hjertet, dem der stifter fred m.m. Efter dette kommer så der hvor Je- sus siger: ”I er verdens lys”. Det er som om at han siger, at de personer og handlinger han lige har prist er dette lys.

Det interessante er at Jesus siger ”Ier”. Det betyder, at vi ikke skal anstrenge os for at være lys, men at vier det.

I Oktober var vi på menighedslejr. Her var temaet netop lys. Her startede vi lejren op med fokus på at vi er lys og at vi ikke skal sætte det lysunder en spand. Lyset skal være der hvor det kan skinne for folk. Det varen fantastisk lejr, hvor der undervis-ning med forskellige vinkler på hvor- dan man kan være lys. Vi øvede os også praktisk i at være lys for hinanden. Der var også spændende historier fra folk der oplevet at være et lys for andre, eller at andre var lys for dem. Meget opmuntrende og opbyggende i troen på at det faktisk ikke er svært at være et lys. Under et af møderne var der en hilsen fra Jesus om at man vi ikke skulle lade mindreværd, være årsagen til at vier et lys for andre.

Det Jesus siger, kan du læse i Matthæus evangeliet kapitel 5.

Jesus – lyset.
Nu nærmer vi os Julen hvor vi fejre at Jesus kom til jorden. Han kom til jorden for at blive et lys i mørket. I Johannesevangeliet første kapitel læser vi følgende:

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var som Gud. Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. Alt, hvad der er skabt, blev til ved det Ord. Ordet havde livet i sig, og det Liv blev menneskers lys. Lyset strålede midt i mørket, men mørket fik ikke bugt med det. Et menneske stod frem, sendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at pege på Lyset, for at alle derigennem kunne komme til tro. Han var ikke selv Lyset men skulle aflægge vidnesbyrd om Lyset. Det sande Lys, var på vej ind i verden. Det bringer lys til ethvert menneske.

Lad os fejre Julen ved at mindes Jesus kom ind i verden, og nu er her. Lad os også samtidig være det lys for andre som Jesus har kaldet os til at være.

“Det lille lys jeg har,det skal skinne klart.

Sæt det under skæppen, nej,det skal skinne klart.

Fristeren vil pust det ud, det skal skinne klart,”

Børnesang